Läsutmaningen i måndagsgruppen

I Heidelberg-gruppen kör vi läsutmaningen från den 3 till den 17 maj. Vi har sett till att dela med oss av de böcker vi har, så att alla barn har något som de tycker är intressant och spännande att läsa. 

Vi har pratat om läsfixarna ofta och använt oss av dem förut när vi har haft högläsning. Vi läser just nu „Tordyveln flyger i skymningen“ av Maria Gripe. Vi har i det sammanhanget bland annat pratat om det som konstnären står för; bilderna som man skapar i huvudet, men också om olika ljud som förekommer i texten. Vi har pratat om de olika personerna i boken och om hur de är till sättet. Reportern är alltid med och ställer frågor om allt det mystiska som händer i boken. En av bokens huvudpersoner, en pojke som heter Jonas, formulerar ofta frågor själv, eftersom han leker reporter. Dels på grund av att boken har några år på nacken och dels på grund av att den till viss del handlar om 1700-talet händer det ofta att det dyker upp ord som barnen inte känner till. Barnen tenderar att fråga om de absolut inte förstår, men vill ogärna bli avbrutna i historien. Det är tydligt att de ofta förstår orden med hjälp av sammanhanget. Jag brukar ändå stanna upp för att fråga dem om ord som jag förmodar att de faktiskt inte förstår. Innan vi läser ett nytt kapitel brukar vi sammanfatta vad som har hänt hittills i historien. Under de närmaste veckorna kommer vi att fokusera mer på spågumman. En idé inför nästa lektion är att låta barnen ställa frågor till någon av huvudpersonerna i boken.

Utöver högläsningen håller vi de här veckorna på med några utdrag ur boken „I naturens riken“ av Fibben Hald och Inga Borg. Den handlar om Carl von Linnés liv, men vi koncentrerar oss på hans barndom. Tanken är att alla barn ska läsa varsitt avsnitt varje gång. Huvudintresset ligger på hur det var att vara barn på den tiden och på Carl von Linnés enorma intresse för växter och hur det kom sig att han blev en sådan framgångsrik vetenskapsman. Men vi går även in på andra ämnen som dyker upp i texten, t.ex. hur man hette i efternamn i Sverige förr i tiden eller hur romerska siffror fungerar. Helt traditionellt ställde jag första gången frågor på texten när barnen hade läst. Detta kommer jag att överlåta åt barnen framöver, dvs låta dem själva „testa“ varandras kunskaper.

17. Mai 2021 von Caroline Conway
Kategorien: skolliv | Kommentare deaktiviert für Läsutmaningen i måndagsgruppen